ماژول نظرسنجی

فایلهای مرتبط

 نظرسنجی 10

ماژول نظرسنجی

کاربرد: از این ماژول برای ایجاد انواع نظرسنجی در رابطه با موضوعات مختلف از کاربران و نمایش آن در سایت استفاده می‌شود، بطوریکه میتوان سوالی را مطرح کرد و جوابهای چندگزینه‌ای برای آن درنظر گرفت که کاربر یکی از موارد را انتخاب کرده و ارسال نماید.

 

روش استفاده از ماژول نظرسنجی:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول نظرسنجی در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

نظرسنجی 1 

نظرسنجی جدید:

از طریق این گزینه می‌توان نظرسنجی جدید اضافه کرد و در مکانهای مختلف سایت از آن استفاده نمود.

نظرسنجی 3 

bullet Aزبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه برای انتخاب زبان در افزودن نظرسنجی مربوط به آن استفاده می‌شود.
bullet Bتاریخ شروع: این گزینه تاریخ شروع نظرسنجی را نشان می‌دهد که با توجه به آن نظرسنجی در سایت نمایش داده می‌شود.
bullet Cتاریخ خاتمه: این گزینه تاریخ پایان نظرسنجی را نشان می‌دهد که با توجه به آن نظرسنجی در سایت غیرقابل‌ نمایش می‌شود.
bullet Dتعداد جوابها: از طریق این گزینه می‌توان تعداد جوابهای انتخابی کاربر در رابطه با سوال نظرسنجی را مشخص کرد.
bullet Eنظرسنجی فعال است: با انتخاب این گزینه، نظرسنجی در سایت قابل نمایش است.
bullet Fنوع نمودار: این گزینه نحوه نمایش نتایج نظرسنجی را بطور افقی نشان می‌دهد.
bullet Gفقط اعضای سایت حق شرکت در نظرسنجی را دارند: در صورتیکه نخواهیم افراد عادی در نظرسنجی شرکت کنند، این گزینه را انتخاب می‌کنیم تا فقط افرادی که در سایت ثبت‌نام کرده‌اند، بتوانند در نظرسنجی شرکت کنند.
bullet Hنتایج نظرسنجی نمایش داده شود: درصورتیکه بخواهیم کاربران نتایج نظرسنجی را در سایت مشاهده کنند، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Iعنوان: در این قسمت عنوانی را برای نظرسنجی انتخاب می‌کنیم که این عنوان با سوال نظرسنجی متفاوت است.
bullet Jپرسش: در این قسمت پرسش مربوط به نظرسنجی را وارد می‌کنیم.
bullet Kذخیره: پس از اعمال موارد فوق، تنظیمات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

بعد از ذخیره‌کردن سوال نظرسنجی، بخشی به عنوان گزینه‌های نظرسنجی به پایین کادر اضافه می‌شود که در این قسمت جوابهای مربوط به سوال نظرسنجی را وارد می‌کنیم:

نظرسنجی 4 

bullet Aعنوان گزینه: در این قسمت گزینه‌های مربوط به جوابهای نظرسنجی را وارد می‌کنیم.
bullet Bاولویت: در این قسمت با قراردادن عددی برای اولویت، ترتیب جوابهای نظرسنجی را مشخص می‌کنیم.
bullet Cذخیره: پس از واردکردن هر گزینه روی این کلید کلیک می‌نماییم.

  برای افزودن هر یک از گزینه‌های مربوط به نظرسنجی، موارد فوق را برای تک‌تک جوابها تکرار می‌کنیم.

 

پس از افزودن گزینه ها، کادر زیر نمایش داده می‌شود:

نظرسنجی 5 

  در این قسمت میتوان گزینه‌های نظرسنجی را به همراه نتیجه آن نظرسنجی و تعداد کاربرانی که آن گزینه را انتخاب کردند،مشاهده نمود. برای حذف گزینه‌های نظرسنجی، آن گزینه را انتخاب کرده و روی کلید  نظرسنجی 6  کلیک می‌کنیم.

 

فهرست نظرسنجی‌ها:

در این قسمت می‌توان فهرست تمامی نظرسنجی‌ها را به همراه تاریخ شروع و پایان آن مشاهده و با کلیک بر روی هرکدام، نظرسنجی را ویرایش نمود.

نظرسنجی 2 

bullet Aوضعیت: این گزینه، وضعیت نظرسنجی را در حالت فعال یا غیرفعال نشان می‌دهد.

  

    اگر نظرسنجی را فعال نکرده باشیم یا اینکه تاریخ خاتمه آن به پایان رسیده باشد،آن نظرسنجی غیرفعال می‌شود و در سایت غیرقابل‌نمایش است.

bullet Bحذف: برای حذف نظرسنجی، آن را انتخاب می‌کنیم و از طریق این گزینه نظرسنجی را حذف می‌نماییم.
bullet Cنظرسنجی جدید: از این گزینه برای ایجاد یک نظرسنجی جدید استفاده می‌کنیم.

 

چگونگی نمایش نظرسنجی در سایت:

بعد از ایجاد نظرسنجی، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

نظرسنجی 8 

bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم نظرسنجی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن کادر پویا مدیریت محتوا 21، اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم نظرسنجی را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش نظرسنجی یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

بعنوان مثال نوع نمایش نظرسنجی را انتخاب می‌کنیم:

نظرسنجی 7 

bullet A

انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش نظرسنجی انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.

bullet B

محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.

bullet C

عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

bullet D

اولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.

bullet E

عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.

bullet F

ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.

bullet G

نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل‌نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.

bullet H

استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.

bullet Iپارامترها: در بخش متغیرهای عمومی، میتوان تنظیماتی را به دلخواه بر اساس گزینه‌های کادر برای نمایش نظرسنجی انجام داد.

    در بخش متغیرهای عمومی، از گزینه نمایش رای‌گیری میتوان نظرسنجی مربوط به این صفحه یا کادر را برای نمایش در سایت انتخاب کرد.

bullet Jذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای نظرسنجی، از طریق این کلید تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

نظرسنجی 9 

    مدیر سایت می‌تواند برای مشاهده نتایج نظرسنجی از گزینه فهرست نظرسنجی ها،نظرسنجی مربوطه را انتخاب و نتیجه هر گزینه را کنار جواب آن مشاهده نماید.


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

اگر بخواهیم یک نظرسنجی را از روی سایت برداریم ولی آن را حذف نکنیم، چه کاری انجام دهیم؟

در فهرست نظر سنجی ها، نظرسنجی مربوطه را باز کرده و  تیک فعال بودن آن را برمی داریم. با این روش تمام نظرسنجی ها در بایگانی باقی می ماند و حذف نمی شود.

چرا نظر سنجی که اضافه نموده ام در سایت نمایش داده نمی شود؟

1- در ایجاد نظرسنجی به تاریخ شروع و پایان آن توجه کنید چون پس از اتمام تاریخ،نظرسنجی از روی سایت برداشته می شود.

2- گزینه فعال بودن نظرسنجی را چک کنید.

3- کادر پویای نظرسنجی را در صفحه مربوطه قرار دهید.

آخرین بروزرسانی
۶ مرداد ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۵,۲۹۱

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید