ماژول پیام‌ها و اطلاعیه‌ها

فایلهای مرتبط

پیامها و اطلاعیه‌ها 12

پیام‌ها و اطلاعیه‌ها

 

کاربرد: از این ماژول برای ایجاد پیام‌ها و اطلاعیه‌ها و نمایش آن بصورت چرخشی در سایت استفاده می‌شود.

برای ارائه پیام‌ها و اطلاعیه‌های متنی و تصویری در پورتال از این ماژول استفاده می‌شود که معمولاً در صفحه نخست پورتال نمایش داده می‌شوند. نمایش پیام‌ها بصورت اسکرول عمودی و افقی نمایش داده می‌شوند و همچنین امکان استفاده از تصویر در پیام‌ها، از امکانات این ماژول می‌باشد. 

 

روش استفاده از ماژول پیام‌ها و اطلاعیه‌ها:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پیام‌ها و اطلاعیه‌ها در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

پیامها و اطلاعیه‌ها 2 

پیام جدید:

از طریق این گزینه میتوان پیام جدید اضافه کرد و در مکانهای مختلف سایت از آن استفاده نمود.

پیامها و اطلاعیه‌ها 1 

bullet A

وضعیت پیام: این گزینه وضعیت پیام را در حالت تولید یا انتشار پیام نشان می‌دهد.

bullet B

زبان: در سایتهای چندزبانه، از این گزینه برای انتخاب زبان مربوطه در افزودن پیام‌ها و اطلاعیه‌ها به آن زبان استفاده می‌شود.

bullet C

تاریخ: تاریخ و زمان افزودن پیام جدید را نمایش می‌دهد.

bullet D

عنوان: میتوان عنوان یا تیتر پیام را در این قسمت وارد کرد.

bullet E

آدرس الکترونیکی: اگر متن کامل پیام مربوط به سایت دیگری باشد،آدرس الکترونیکی آن سایت را در این قسمت وارد می‌کنیم تا با کلیک بر روی عنوان پیام، به سایت مربوطه لینک شود.

bullet F

تصویر: اگر پیامی که ایجاد کردیم دارای تصویر باشد،تصویر آن را در ماژول رسانه قرار داده و از این قسمت آن را به پیام اضافه می‌کنیم.

bullet G

متن پیام: در این بخش می‌توان خلاصه‌ای از پیام را وارد کرد.

bullet H

ذخیره: پس از ایجاد پیام از طریق این گزینه آن را ذخیره می‌نماییم.

 

پس از ذخیره پیام، گزینه‌های دیگری در صفحه فعال می‌شود:

پیامها و اطلاعیه‌ها 4 

bullet Aحذف: از طریق این گزینه می‌توانیم پیامی را که ایجاد کرده‌ایم حذف نماییم.
bullet Bانتشار: پس از ایجاد پیام، برای نمایش آن در سایت باید پیام را از طریق این گزینه منتشر کنیم.
bullet Cافزودن گروه: اگر پیام‌ها را قبلا گروه‌بندی کرده باشیم،در این بخش گروه مربوطه را انتخاب می‌کنیم.

    اگر بخواهیم انواع مختلفی از پیام‌ها را در سایت قرار دهیم، حتما باید پیام‌ها را گروه‌بندی کنیم تا بتوانیم هنگام نمایش پیام، آنها را ازهم تفکیک کنیم و در مکان خاص خود نمایش دهیم.

bullet Dحذف گروه: از طریق این گزینه گروهی را که برای پیام انتخاب کردیم، حذف می‌نماییم. 
bullet Eذخیره: پس از ویرایش پیام و افزودن گروه، از طریق این گزینه آن را ذخیره می‌نماییم.

 

پیام‌های در حال تولید:

پیام‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند و منتظر ویرایش یا انتشار هستند یا از حالت انتشار خارج شده‌اند، در این لیست قرار می‌گیرند تا درصورت تایید پیام،منتشر شوند. پیام در حال تولید را می‌توان براساس زبان سایت ،گروه و کلیدواژه جستجو کرد.

پیامها و اطلاعیه‌ها 5

 پیام‌های منتشرشده:

پیام‌هایی که برای نمایش در سایت، تایید شده‌اند در لیست پیام‌های منتشرشده قرار می‌گیرند. در این بخش می‌توان خبر را بدون حذف کردن، از حالت انتشار خارج کرد تا در سایت قابل نمایش نباشد. پیام‌های منتشر شده را میتوان براساس زبان سایت،گروه و کلیدواژه جستجو کرد.

پیامها و اطلاعیه‌ها 6 

پیش‌نمایش پیام‌ها:

از طریق این گزینه میتوان چگونگی نمایش پیامها را قبل از قراردادن در سایت مشاهده نمود.

پیامها و اطلاعیه‌ها 7 

میانبرها:

از این گزینه برای دسترسی سریعتر به ماژولهای مرتبط با پیام‌ها و اطلاعیه‌ها استفاده می‌کنیم.

فهرست گروه‌بندی‌ها:

اگر بخواهیم پیامها را برای نمایش در سایت ازهم تفکیک کنیم ،در این بخش باید انواع گروهها را تعریف نماییم. با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه‌بندی‌ها، کادری به عنوان گروه‌بندی ظاهر می‌شود.

پیامها و اطلاعیه‌ها 8 

 در این بخش روی گزینه گروه‌بندی جدید کلیک می‌کنیم سپس روی کلید جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

پیامها و اطلاعیه‌ها 9 

دراین قسمت، گروه پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص کرده و در بخش نام گروه، عنوان گروه‌بندی را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

    بهتر است قبل از ایجاد پیام، گروه‌بندی پیام‌ها را انجام دهیم سپس در هنگام ایجاد پیام جدید از گزینه گروه‌بندی، گروه پیام‌ها را مستقیما انتخاب نماییم.

 

چگونگی نمایش پیام‌ها و اطلاعیه‌ها در سایت:

بعد از ایجاد پیام، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 پیامها و اطلاعیه‌ها 3

bullet A

صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم پیام‌های مربوطه را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.  

bullet B

 در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن کادر پویا مدیریت محتوا 21، اضافه می‌کنیم.

bullet C

 در کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم پیام‌ها و اطلاعیه‌ها را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش پیام‌ها و اطلاعیه‌ها، پیام‌گردان را انتخاب نماییم.

پیامها و اطلاعیه‌ها 10 

 

bullet A

انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش پیام‌ها و اطلاعیه‌ها انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.

bullet B

محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین‌شده برای صفحه، می‌توان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را می‌توان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.

bullet C

عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

bullet D

اولویت: در هر صفحه ممکن است کادرهای زیادی قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.

bullet E

 عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،اندازه متناسب را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.

bullet F

ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر از نظر ارتفاع هم‌اندازه باشند.

bullet G

نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کرده ایم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.

bullet H

استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که می‌توان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.

bullet I

پارامترها :در بخش متغیرهای عمومی ، می‌توان تنظیماتی را برای نمایش پیام‌ها و اطلاعیه‌ها در سایت انجام داد.

bullet J

ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای پیام‌ها و اطلاعیه‌ها از طریق این کلید، تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

پیامها و اطلاعیه‌ها 11 

    از طریق گزینه‌های موجود در متغیرهای عمومی میتوان کادر پیام‌ها و اطلاعیه‌های فوق را براساس موارد مختلف ویرایش کرد.


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

پیام ها و اطلاعیه ها را ایجاد نموده ام ولی چرا در سایت نمایش داده نمی شود؟

1- پس از ایجاد پیام و ذخیره آن باید روی گزینه انتشار کلیک نمایییم تا در سایت منتشر شود.

2- کادر پویای مربوط به پیام ها و اطلاعیه ها را در صفحه مورد نظر قرار دهیم.

3- در صورت مرتب نبودن پیام در هنگام نمایش ، عرض و ارتفاعی را برای کادر مربوطه در نظر بگیریم.

آخرین بروزرسانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۳,۸۶۴

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید