ماژول مقررات و بخشنامه‌ها

فایلهای مرتبط

 مقررات 3

ماژول مقررات و بخشنامه‌ها

 

کاربرد: این ماژول، بانک قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های یک سازمان را مدیریت و نگهداری می‌کند. علاوه بر نگهداری متن هریک از موارد ذکرشده، امکان نگهداری تصویر آن نیز وجود دارد. مجموعه اطلاعات نگهداری‌شده در این بانک از طریق موتور جستجوی داخلی پورتال نمایه‌سازی می‌شوند و علاوه بر این در صفحات مشاهده نیز در معرض دید موتورهای جستجوگر قرار داده خواهند شد. 

 

امکانات  

• ارائه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان 

• دسته‌بندی موضوعی 

• ارائه فایل‌های مرتبط برای هر کدام بصورت مجزا

 

روش استفاده از ماژول مقررات و بخشنامه‌ها:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول مقررات و بخشنامه‌ها در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

مقررات 1

 افزودن مورد جدید:

از طریق این گزینه می‌توان بخشنامه جدید اضافه کرد و در مکانهای مختلف سایت از آن استفاده نمود.

مقررات 5 

bullet A

زبان: در سایتهای چندزبانه،از این گزینه برای انتخاب زبان در افزودن مقررات و بخشنامه مربوط به آن استفاده می‌شود. 

bullet B

تاریخ: این گزینه زمانی را که مقررات و بخشنامه ایجاد شده است، نشان می‌دهد.

bullet C

شماره: در این قسمت می‌توان شماره مقررات و بخشنامه را وارد کرد.

bullet D

عنوان: تیتر یا عنوان مقررات و بخشنامه را در این قسمت وارد می‌کنیم.

bullet E

ارگان صادرکننده: اگر در یک سازمان چند ارگان وجود داشته باشد که هر کدام مقررات و بخشنامه‌های مربوط به خود داشته باشند، در این قسمت میتوان نام ارگانی که مقررات را صادر کرده است ، وارد نمود.

bullet F

سازمان یا بخش مرتبط: در این قسمت فهرست سازمانهایی که از طریق ماژول سازمانها وارد کرده‌ایم را نمایش می‌دهد که می‌توان تعیین کرد که قانون تصویب شده مربوط به کدام سازمان است.

bullet G

انتخاب فایل : اگر مقررات و بخشنامه‌ها دارای فایل جداگانه‌ای باشند،آن را در این قسمت از کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.

bullet H

الصاق تصویر:اگر مقررات و بخشنامه ای دارای تصویر باشد،آن را قبلا در رسانه قرار داده و از طریق این گزینه اضافه می‌نماییم.

bullet I

توضیحات: متن کامل یا توضیحات مربوط به مقررات و بخشنامه‌ها را در این بخش وارد می‌کنیم.

bullet J

موضوع: اگر بخشنامه‌ها را قبلا از طریق ماژول فهرست موضوعات گروه‌بندی کرده باشیم،در این بخش آن گروه را انتخاب می‌کنیم.

bullet K

ذخیره: مقررات و بخشنامه‌ها را پس از ایجاد یا ویرایش از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

بعد از ذخیره کردن مقررات و بخشنامه جدید چند کلید دیگر به کادر اضافه می‌شود:

مقررات 6  

bullet A

حذف فایل: از طریق این گزینه می‌توان فایلی را که برای بخشنامه وارد کرده‌ایم،حذف نماییم.

bullet B

‌اظهار‌نظر : بعد از ذخیره مقررات و بخشنامه،این گزینه در کنار اطلاعات آن ظاهر می‌شود.در نمایش مقررات و بخشنامه‌ها در سایت،کادری برای ‌اظهار‌نظر در مورد هر بخشنامه می‌توان قرارداد که خوانندگان می‌توانند نظر خود را وارد کنند و در این بخش ‌اظهار‌نظر مربوط به بخشنامه‌ها که توسط خوانندگان درسایت وارد شده است، نمایش داده می‌شود که مدیر سایت می‌تواند نظرهای ارسال‌شده را تایید یا ویرایش کند تا قابل‌نمایش در سایت باشد و در صورت عدم تایید نظر،آن را حذف نماید یا پاسخی را در رابطه با آن نظر برای فرستنده ارسال نماید.

 

مقررات 9 

bullet Aحذف: میتوان مقررات و بخشنامه درج‌شده را از طریق این گزینه حذف کرد.
bullet Bپیوست‌های بخشنامه: اگر بخشنامه ایجاد شده دارای فایلهای پیوست باشد، از طریق این گزینه، پیوست‌ها را اضافه می‌کنیم.

 

مقررات 7 

bullet Aحذف: از طریق این گزینه می‌توان پیوست‌هایی که به مقررات و بخشنامه اضافه کرده‌ایم را حذف نماییم.
bullet Bجدید: از طریق این گزینه پیوست جدید را به مقررات و بخشنامه‌ها اضافه می‌کنیم.

 

مقررات 8 

bullet A

عنوان پیوست: در این بخش عنوانی را برای پیوست درج می‌کنیم،سپس روی گزینه ذخیره کلیک می‌نماییم تا سایر گزینه‌ها فعال شوند. 

bullet B

عنوان فایل: در این بخش عنوانی را برای فایل پیوست وارد می‌کنیم.

bullet C

انتخاب فایل: از طریق این گزینه، فایل پیوست را از کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.

bullet D

ذخیره: فایلهای پیوست را پس از ایجاد یا ویرایش از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

bullet E

حذف: از طریق این گزینه می‌توان پیوست درج‌شده برای مقررات و بخشنامه را حذف نمود.

 

فهرست مقررات و بخشنامه‌ها:

در این قسمت می‌توان فهرست تمامی مقررات و بخشنامه‌ها را به همراه مشخصاتشان مشاهده و بخشنامه موردنظر را جستجو کرد. سپس روی مقررات و بخشنامه مربوطه کلیک کرده و آن را ویرایش می‌کنیم.

مقررات 10 

bullet A

سازمان یا بخش مرتبط: میتوان بخشنامه موردنظر را بر اساس سازمانی که بخشنامه به آن مرتبط است، جستجو کرد.

bullet B

زبان: با انتخاب زبان سایت، میتوان بخشنامه موردنظر را جستجو کرد.

bullet C

موضوع: میتوان بخشنامه موردنظر را بر اساس گروه‌بندی انجام شده برای بخشنامه‌ها جستجو کرد.

bullet D

شامل: از طریق این گزینه میتوان بخشنامه موردنظر را بر اساس کلیدواژه جستجو کرد.

bullet E

حذف:برای حذف بخشنامه آن را انتخاب می‌کنیم و از طریق این گزینه بخشنامه را حذف می‌نماییم.

bullet F

جدید: از طریق این گزینه میتوان بخشنامه جدید ایجاد کرد.

 

میانبرها:

از این گزینه برای دسترسی سریعتر به ماژولهای مرتبط با مقررات و بخشنامه استفاده می‌کنیم.

 

فهرست موضوعات:

اگر بخواهیم بخشنامه‌ها را برای نمایش در سایت از هم تفکیک کنیم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف نماییم. با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات باز می‌شود.

مقررات 11 در این بخش روی کلید موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

مقررات 12 دراین قسمت، موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص کرده و از گزینه موضوع، عنوان گروه‌بندی را وارد کرده و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

  بهتر است قبل از ایجاد مقررات و بخشنامه‌ها،گروه‌بندی را انجام دهیم سپس در هنگام ایجاد بخشنامه جدید از بخش موضوع، گروه بخشنامه را مستقیما انتخاب نماییم.

 

چگونگی نمایش مقررات و بخشنامه‌ها در سایت:

بعد از ایجاد مقررات و بخشنامه، برای نمایش آن در سایت باید از کادرپویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

مقررات 2 

bullet A

صفحه‌ای را که قبلا ساخته‌شده و می‌خواهیم مقررات و بخشنامه‌ها را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.

bullet B

در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.

bullet C

در کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد، چون می‌خواهیم مقررات و بخشنامه‌ها را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش مقررات و بخشنامه‌ها یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

بعنوان مثال نوع نمایش فهرست قوانین و مقررات را انتخاب می‌کنیم:

مقررات 2
 

bullet A

انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش مقررات و بخشنامه‌ها انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.

bullet B

محل‌نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند.کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قراربگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین‌شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرارداد.

bullet C

عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

bullet D

اولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرارگیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.

bullet E

عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.

bullet F

ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.

bullet G

نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.

bullet H

استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.

bullet I

پارامترها: در بخش انتخاب سایت،اگر علاوه بر دامنه اصلی زیردامنه هم داشته باشیم از این لیست، دامنه‌ای که می‌خواهیم از مقررات و بخشنامه‌های آن استفاده کنیم را انتخاب می‌کنیم.

bullet J

متغیرهای محلی: اگر مقررات گروه‌بندی شده باشند،دراین بخش گروه مربوط به نمایش مقررات مربوطه را انتخاب می‌کنیم.

bullet K متغیرهای عمومی: در این قسمت تنظیماتی را برای چگونگی نمایش مقررات و بخشنامه‌ها در کادر مشخص می‌کنیم.

bullet L

ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای مقررات و بخشنامه‌ها، از طریق این کلید تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

مقررات 4 

  از طریق گزینه‌های موجود در متغیرهای عمومی میتوان کادر مقررات و بخشنامه‌های فوق را براساس موارد مختلف ویرایش کرد.


...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

بخشنامه ها را از طریق ماژول ایجاد نموده ام ولی چرا در سایت نمایش داده نمی شود؟

1- پس از افزودن بخشنامه ها باید کادر پویای مربوط به  قوانین و مقررات را نیز در صفحه مربوطه  قرار دهیم.

2- اگر بخشنامه ها را گروه بندی کرده باشیم باید در کادر پویا ،گروه مربوطه را هم انتخاب کنیم.

آخرین بروزرسانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۳,۷۰۷

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید