ماژول مناقصه و مزایده

فایلهای مرتبط

مناقصه و مزایده 29 

ماژول مناقصه و مزایده

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان مناقصه و مزایده‌های مختلفی را به همراه اطلاعاتشان ایجاد کرد و در سایت قرار داد.

این ماژول به شما امکان می‌دهد تا بانک اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌های سازمان خود را نگهداری نمایید. برای اپراتورهای این سامانه، علاوه بر تعیین دسترسی و یا عدم‌دسترسی، نقش کاربری نیز تعریف می‌شود که این نقش می‌تواند حق تولید و ویرایش آگهی‌ها باشد، یا اینکه از حق انتشار نیز برخوردار باشد. 

امکانات:

 • ارائه مناقصه‌ها و مزایده‌ها با درنظرگرفتن استانداردهای مربوطه 
 • دسته‌بندی موضوعی مناقصه‌ها و مزایده‌ها 
 • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر سمپا 
 • درج تصویر مربوط به هر مناقصه و مزایده

 

روش استفاده از ماژول مناقصه و مزایده:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول مناقصه و مزایده در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

مناقصه و مزایده 1

 

مناقصه / مزایده جدید:

از طریق این گزینه میتوان مناقصه و مزایده جدید را به همراه مشخصات آن به سایت اضافه کرد.

مناقصه و مزایده 12
bullet Aاطلاعات کلی: در این قسمت اطلاعات کلی مربوط به مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم. 
 • زبان : در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن مناقصه و مزایده جدید انتخاب می‌کنیم.
 • نوع : از این قسمت نوع مزایده و مناقصه را که از طریق گزینه " فهرست نوع مناقصه و مزایده" تعریف کرده‌ایم، مشخص می‌کنیم.
 • شماره : در این قسمت شماره مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم.
 • عنوان : در این قسمت عنوان مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم.
 • سازمان مرکزی : در این قسمت نام سازمان مرکزی اجراکننده مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم.
 • سازمان برگزارکننده : در این قسمت نام سازمانی که مسئول برگزاری مناقصه یا مزایده می‌باشد را وارد می‌کنیم.
 • منتشرشده از : در این قسمت زمان شروع انتشار مناقصه یا مزایده را برای نمایش در سایت مشخص می‌کنیم.
 • منتشرشده تا : در این قسمت زمان پایان انتشار مناقصه یا مزایده را برای نمایش در سایت مشخص می‌کنیم.
 • اولویت : در این قسمت میتوان ترتیب نمایش مناقصه و مزایده‌ها را در سایت، بر اساس عدد مشخص کرد.

 

bullet B اطلاعات تکمیلی : در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم.

 

مناقصه و مزایده 20

 • روزنامه: در این قسمت روزنامه‌ای را که در آن آگهی مناقصه یا مزایده چاپ شده است، انتخاب می‌کنیم.
 • تاریخ درج آگهی روزنامه: در این قسمت تاریخی را که در آن روز آگهی مناقصه یا مزایده چاپ شده است، انتخاب می‌کنیم.
 • مهلت ارسال پیشنهاد: در این قسمت روز و ساعتی که شرکت‌کنندگان مناقصه و مزایده می‌توانند پیشنهاد خود را ارسال کنند، مشخص می‌کنیم.
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: در این قسمت روز و ساعتی که پیشنهاد شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده اعتبار دارد را مشخص می‌کنیم.
 • تاریخ بازگشایی پاکت‌ها: در این قسمت روز و ساعتی که پاکت پیشنهاد شرکت‌کنندگان مناقصه و مزایده را برای بررسی بازمی‌کنند، مشخص می‌کنیم.
 • محدوده: در این قسمت محدوده برگزاری مناقصه و مزایده را مشخص می‌کنیم.
 • وضعیت برگزاری: در این قسمت وضعیت برگزاری مناقصه و مزایده را مشخص می‌کنیم.
 • قابل تمدید: اگر برگزاری مناقصه و مزایده قابل تمدید باشد، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
 • واحد پولی برآورد مالی: در این قسمت واحد پولی را برای برآورد مالی مناقصه و مزایده، انتخاب می‌کنیم.
 • برآورد مالی: در این قسمت مبلغی را که برای مناقصه و مزایده برآورد شده، وارد می‌کنیم.
bullet Cاطلاعات اسناد : در این قسمت اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه یا مزایده را وارد می‌کنیم.  

 

مناقصه و مزایده 21

 • مهلت دریافت اسناد: در این قسمت زمانی را که متقاضیان می‌توانند اسناد مناقصه و مزایده را دریافت نمایند، مشخص می‌کنیم.
 • تاریخ اتمام فروش اسناد: در این قسمت زمانی را که فروش اسناد به پایان می‌رسد، مشخص می‌کنیم.
 • کشور: در این قسمت نام کشور دریافت اسناد را مشخص می‌کنیم.
 • استان: در این قسمت نام استان دریافت اسناد را مشخص می‌کنیم.
 • شهر: در این قسمت نام شهر دریافت اسناد را مشخص می‌کنیم.
 • محل دریافت اسناد: در این قسمت آدرس مکانی را که متقاضیان می‌توانند اسناد را از آنجا دریافت نمایند، وارد می‌کنیم.
 • قیمت اسناد: در این قسمت مبلغ اسناد مربوط به مناقصه و مزایده را به واحد ریال وارد می‌کنیم.
 • اسناد مرتبط: در این قسمت می‌توان اسناد مرتبط را بصورت آلبوم برای مشاهده متقاضیان قرار داد.

 

  در بخش اسناد مرتبط، ابتدا آلبوم را از طریق ماژول آلبوم ایجاد می‌کنیم، سپس از این قسمت آن را انتخاب می‌نماییم.

 

bullet Dرسانه : در این قسمت می‌توانیم فایل رسانه مناقصه یا مزایده را وارد کنیم.

 

 مناقصه و مزایده 22

 

 • رسانه مرتبط: برای قراردادن رسانه در صفحه اصلی مناقصه و مزایده، می‌توانیم رسانه‌هایی را که قبلا در ماژول رسانه قرار داده‌ایم، انتخاب نماییم یا اینکه رسانه را بطور مستقیم از کامپیوتر خود انتخاب کنیم.
 • رسانه صفحه جزئیات: برای قراردادن رسانه در صفحه جزئیات مناقصه و مزایده، می‌توانیم رسانه‌هایی را که قبلا در ماژول رسانه قرار داده‌ایم، انتخاب نماییم یا اینکه رسانه را بطور مستقیم از کامپیوتر خود انتخاب کنیم.
bullet E اطلاعات پاسخگو: در این قسمت می‌توانیم اطلاعات مربوط به شخصی که پاسخگوی سوالات متقاضیان مناقصه و مزایده می‌باشد را وارد کنیم.

 

مناقصه و مزایده 23

 

 • نام: در این قسمت نام شخص پاسخگو را وارد می‌کنیم.
 • پست‌الکترونیک: در این قسمت پست‌الکترونیک شخص پاسخگو را وارد می‌کنیم.
 • تلفن: در این قسمت تلفن تماس با شخص پاسخگو را وارد می‌کنیم.
 • فکس: در این قسمت شماره فکس برای ارسال اطلاعات به شخص پاسخگو را وارد می‌کنیم.

 

bullet Fتوضیحات: در این قسمت می‌توانیم توضیحاتی را در صورت نیاز در رابطه با مناقصه و مزایده وارد کنیم.  

 

مناقصه و مزایده 24

 

 • توضیح مختصر: در این قسمت می‌توانیم توضیح مختصری در رابطه با مناقصه و مزایده وارد کنیم.
 • شرح: در این قسمت می‌توانیم توضیحات بیشتری در رابطه با مناقصه و مزایده وارد کنیم.
bullet Gذخیره: از طریق این گزینه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده را ذخیره می‌نماییم.

 

فهرست مناقصه و مزایده‌ها :

 

در این قسمت میتوان فهرست تمامی مناقصه و مزایده‌ها را به همراه مشخصاتشان مشاهده یا موردی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام مناقصه و مزایده، آن را ویرایش نمود.

 مناقصه و مزایده 25

 

bullet Aمناقصه/مزایده جدید: از طریق این گزینه میتوان مناقصه و مزایده جدیدی اضافه نمود.
bullet Bحذف مناقصه/مزایده: برای حذف مناقصه و مزایده، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نام مناقصه و مزایده، انجام داد.
bullet Dنوع: از طریق این گزینه میتوان مناقصه و مزایده‌ها را بر اساس نوع آنها، جستجو نمود.
bullet Eوضعیت: از طریق این گزینه میتوان مناقصه و مزایده‌ها را بر اساس وضعیت آنها در سایت، جستجو نمود.
bullet Fزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی مناقصه و مزایده انتخاب نمود.
 

  وضعیت مناقصه و مزایده‌ای که در سایت منتشر شده باشد، با شکل  مناقصه و مزایده 28  و در صورت عدم‌انتشار، با شکل  مناقصه و مزایده 27  قابل‌نمایش است.

 

 سازمان جدید:

 

از طریق این گزینه می‌توانیم نام و مشخصات سازمانهای مرتبط یا برگزارکننده مناقصه و مزایده را اضافه کنیم.

 

bullet Aاطلاعات کلی سازمان: در این قسمت، اطلاعات کلی مربوط به یک سازمان را وارد می‌کنیم.

 

مناقصه و مزایده 6

bullet Bاطلاعات تکمیلی: در این قسمت، اطلاعات تکمیلی مربوط به یک سازمان را وارد می‌کنیم.

 

مناقصه و مزایده 2

 

bullet Cاطلاعات تماس: در این قسمت، اطلاعات تماس مربوط به یک سازمان را وارد می‌کنیم.

 

مناقصه و مزایده 3

 
bullet Dرسانه و آلبوم: در این قسمت میتوان رسانه و آلبوم مربوط به یک سازمان را وارد نمود.

 

مناقصه و مزایده 4

برای افزودن رسانه میتوان از رسانه‌ای که در" ماژول رسانه" قرار داده‌ایم، استفاده کنیم یا بطور مستقیم رسانه را از کامپیوتر خود فراخوانی کنیم.
برای افزودن آلبوم نیز ابتدا باید آلبوم را از طریق "ماژول آلبوم" ایجاد نماییم، سپس در این قسمت آن را انتخاب کنیم.

 
bullet Eتوضیحات: در این قسمت می‌توانیم توضیحاتی را در رابطه با سازمان وارد کنیم.

 

مناقصه و مزایده 5

 

bullet Fذخیره: از طریق این گزینه اطلاعات مربوط به یک سازمان را ذخیره می‌کنیم.

 

فهرست سازمان‌ها:

 

در این قسمت میتوان فهرست تمامی سازمان‌ها را مشاهده یا موردی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام سازمان، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 7

bullet Aسازمان جدید: از طریق این گزینه میتوان سازمان جدیدی اضافه نمود.
bullet Bحذف سازمان: برای حذف سازمان، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نام سازمان، انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان سازمان‌ها را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی سازمان انتخاب نمود.

 

فهرست نوع مناقصه و مزایده:

 

در این قسمت میتوان فهرست انواع مناقصه و مزایده‌ها را مشاهده یا موردی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نوع، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 8
bullet Aنوع مناقصه و مزایده جدید: از طریق این گزینه میتوان نوع جدیدی به مناقصه و مزایده‌ها اضافه نمود، در کادری که بازمی‌شود عنوان را وارد می‌کنیم و وضعیت آن را در حالت فعال یا غیرفعال قرار می‌دهیم.
bullet Bحذف نوع مناقصه و مزایده: برای حذف نوع مناقصه و مزایده، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نوع مناقصه و مزایده، انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان انواع مناقصه و مزایده را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی نوع مناقصه و مزایده انتخاب نمود.

 

فهرست روزنامه :

 

در این قسمت میتوان فهرست روزنامه‌هایی را که آگهی مناقصه و مزایده در آن چاپ می‌شود را مشاهده یا روزنامه ای را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام روزنامه، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 9

bullet Aروزنامه جدید: از طریق این گزینه میتوان روزنامه جدیدی به لیست اضافه نمود، در کادری که باز می‌شود عنوان را وارد می‌کنیم و وضعیت آن را در حالت فعال یا غیرفعال قرار می‌دهیم.
bullet Bحذف روزنامه: برای حذف روزنامه، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نام روزنامه، انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان روزنامه‌ها را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی یک روزنامه انتخاب نمود.

 

فهرست واحد پول :

 

در این قسمت میتوان فهرست واحدهای پولی برای برآورد پیشنهاد مناقصه و مزایده را مشاهده یا واحد پولی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام واحد، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 10

bullet Aواحد پول جدید: از طریق این گزینه میتوان واحد پول جدیدی به لیست اضافه نمود، در کادری که باز می‌شود عنوان را وارد می‌کنیم و وضعیت آن را در حالت فعال یا غیرفعال قرار می‌دهیم. 
bullet Bحذف واحد پول: برای حذف واحد پول، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از واحد پول انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان واحدهای پول را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیر فعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی یک واحد پول انتخاب نمود.

 

فهرست نوع شخص حقوقی :

 

در این قسمت میتوان فهرست نوع شخص حقوقی که در ایجاد سازمان بکار می‌بریم را مشاهده یا نوعی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام نوع شخص حقوقی، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 11

bullet Aنوع شخص حقوقی جدید: از طریق این گزینه میتوان نوع جدیدی به لیست اضافه نمود، در کادری که باز می‌شود عنوان را وارد می‌کنیم و وضعیت آن را در حالت فعال یا غیرفعال قرار می‌دهیم.
bullet Bحذف نوع شخص حقوقی: برای حذف نوع شخص حقوقی ، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نوع شخص حقوقی ، انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان انواع شخص حقوقی را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیر فعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی یک نوع شخص حقوقی انتخاب نمود.

 

فهرست ماهیت شخص حقوقی :

 

در این قسمت میتوان فهرست ماهیت شخص حقوقی که در ایجاد سازمان بکار می‌بریم را مشاهده یا ماهیتی را جستجو کرد و با کلیک بر روی کد یا نام ماهیت، آن را ویرایش نمود.

مناقصه و مزایده 13

bullet Aماهیت شخص حقوقی جدید: از طریق این گزینه میتوان ماهیت جدیدی به لیست اضافه نمود، در کادری که باز می‌شود عنوان را وارد می‌کنیم و وضعیت آن را در حالت فعال یا غیرفعال قرار می‌دهیم. 
bullet Bحذف ماهیت شخص حقوقی: برای حذف ماهیت شخص حقوقی، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از نام ماهیت شخص حقوقی، انجام داد.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان ماهیت شخص حقوقی را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eزبان ویرایش: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی یک ماهیت شخص حقوقی انتخاب نمود.

 

فهرست گروه‌بندی‌ها:

 

اگر بخواهیم مناقصه و مزایده‌ها را گروه‌بندی نماییم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم. با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه‌بندی‌ها، کادری به عنوان گروه‌بندی باز می‌شود.

مناقصه و مزایده 14

در این بخش روی گزینه گروه‌بندی جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 مناقصه و مزایده 15

 

دراین قسمت، گروه پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص و از گروه، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

 

چگونگی نمایش کادر مناقصه و مزایده در سایت:

 

برای نمایش مناقصه و مزایده، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام میدهیم:

مناقصه و مزایده30

bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر مناقصه و مزایده را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به مناقصه و مزایده را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع نمایش" فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌ها "را انتخاب می‌کنیم:

 

مناقصه و مزایده31

 

bullet Aانتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش مناقصه و مزایده انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet Bمحل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه ، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet Cعنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet Dاولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet Eعرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet Fارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet Gنمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet Hاستفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet Iپارامترها- متغیرهای عمومی: در این قسمت می‌توان نوع و گروه مناقصه و مزایده را برای نمایش در سایت، مشخص کرد و تنظیماتی را برای نحوه نمایش آن انجام داد.
bullet Jذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای مناقصه و مزایده، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

مناقصه و مزایده 18

 

نمایش برخی دیگر از کادرها در سایت:

 

نمایش فهرست چرخشی مناقصه‌ها و مزایده‌ها: در این نوع نمایش، میتوان مناقصه‌ها و مزایده‌ها را بصورت چرخشی مشاهده نمود و از طریق گزینه‌های موجود در کادر پویا، تنظیماتی را برای نمایش آن انجام داد.

مناقصه و مزایده 19

آخرین بروزرسانی
۳۰ تیر ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۴۵۹

ارسال نظر

hossein
۱۳۹۲/۰۷/۱۳
0
0
0

good


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید