ماژول آگهی‌های‌بازرگانی

فایلهای مرتبط

آگهی بازرگانی 11 

ماژول آگهی‌های بازرگانی

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان آگهی‌های بازرگانی و تبلیغات را بصورت متنی و تصویری در سایت قرار داد.

 

امکانات :

  • مدیریت آگهی‌های تبلیغاتی بصورت متنی و تصویری در پورتال 
  • گزارش تعداد کلیک و تعداد مشاهده برای هر بنر تبلیغاتی 
  • دسته بندی موضوعی بنرهای تبلیغاتی 
  • تنظیم مدت انقضای هر آگهی 
  • اولویت‌بندی آگهی‌ها 
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر سمپا

 

روش استفاده از ماژول آگهی‌های بازرگانی:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول آگهی‌های بازرگانی در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

آگهی بازرگانی 1

آگهی جدید:

از طریق این گزینه میتوان آگهی متنی یا تصویری جدیدی را به همراه مشخصات آن به سایت اضافه کرد.

آگهی بازرگانی 3

bullet Aزبان: در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن آگهی جدید انتخاب می‌کنیم.
bullet Bنوع آگهی: در این قسمت نوع آگهی را از نظر متنی یا تصویری بودن آن انتخاب می‌کنیم.

 

  در صورت انتخاب نوع آگهی تصویری، از قسمت پایین کادر و گزینه  ...Browse میتوان فایل تصویری را با پسوندهای"jpeg ,gif, png , swf  " از کامپیوتر خود انتخاب نمود.

 

bullet Cعنوان: در این قسمت عنوانی را برای آگهی درنظر می‌گیریم.  
bullet Dآدرس الکترونیکی: در این قسمت آدرس الکترونیکی مربوط به آگهی را وارد می‌کنیم تا با کلیک بر روی آن آدرس، صفحه مربوط به آگهی موردنظر باز شود.
bullet Eتوضیح: در این قسمت میتوان توضیحاتی را در رابطه با آگهی درج نمود.
bullet Fتاریخ شروع: در این قسمت میتوان تاریخی را مشخص کرد که در آن زمان آگهی موردنظر در سایت قرار گیرد و قابل نمایش باشد.
bullet Gتاریخ پایان: در این قسمت میتوان تاریخی را مشخص کرد که در آن زمان آگهی موردنظر از سایت برداشته شود و غیرقابل نمایش باشد. 
bullet Hعرض: در این قسمت میتوان در صورت نیاز مقداری برای عرض آگهی در هنگام نمایش درنظر گرفت.
bullet Iارتفاع: در این قسمت میتوان در صورت نیاز مقداری برای ارتفاع آگهی در هنگام نمایش درنظر گرفت.
bullet Jدرصد نمایش: دراین قسمت مقداری را برای نمایش مقیاس آگهی وارد می‌کنیم که بصورت پیش‌فرض مقدار آن مساوی با 100 می‌باشد.
bullet Kاولویت: در این قسمت میتوان ترتیب نمایش آگهی‌ها را در سایت، بر اساس عدد مشخص کرد.
bullet Lموضوعات: اگر از گزینه "فهرست موضوعات" آگهی‌ها را گروه‌بندی کرده باشیم، از این قسمت گروه مربوطه را مشخص می‌کنیم.
bullet Mذخیره: از طریق این گزینه، آگهی جدید و مشخصات آن را ذخیره می‌کنیم.

 

پس از ذخیره آگهی جدید، این آگهی در لیست آگهی‌های در حال تولید قرار می‌گیرد و گزینه‌های دیگری به کادر اضافه می‌شود.

 

آگهی بازرگانی 4

 

bullet Aحذف: از طریق این گزینه می‌توانیم آگهی ایجاد شده را حذف نماییم.
bullet Bانتشار: با کلیک بر روی این گزینه، آگهی ایجاد شده در سایت منتشر می‌شود و کاربران سایت می‌توانند آن را مشاهده نمایند.

 

آگهی‌های در حال تولید :

 

آگهی‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند و منتظر ویرایش یا انتشار هستند یا از حالت انتشار خارج شده‌اند، در این لیست قرار می‌گیرند تا درصورت تایید، منتشر شوند. آگهی در حال تولید را می‌توان براساس زبان سایت، وضعیت، تاریخ، موضوع و کلیدواژه جستجو کرد.

 

آگهی بازرگانی 5

bullet Aجدید: از طریق این گزینه میتوان آگهی جدیدی به لیست اضافه نمود. 
bullet Bحذف: برای حذف آگهی، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cزبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی آگهی‌ها انتخاب نمود.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان انواع آگهی‌ها را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eتاریخ: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس تاریخ شروع و پایان آگهی‌ها، انجام داد.
bullet Fشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از عنوان آگهی، انجام داد.

 

آگهی‌های منتشرشده:

 

آگهی‌هایی که برای نمایش در سایت، تایید شده‌اند در لیست آگهی‌های منتشرشده قرار می‌گیرند. آگهی‌های منتشر شده را می‌توان بر اساس زبان سایت، وضعیت، تاریخ، موضوع و کلید واژه جستجو کرد.

 

آگهی بازرگانی 6

bullet Aجدید: از طریق این گزینه میتوان آگهی جدیدی به لیست اضافه نمود.
bullet Bحذف: برای حذف آگهی، آن را انتخاب می‌کنیم و روی این گزینه کلیک می‌نماییم.
bullet Cزبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی آگهی‌ها انتخاب نمود.
bullet Dوضعیت: از طریق این گزینه میتوان انواع آگهی‌ها را بر اساس وضعیت آنها  "فعال یا غیرفعال بودن"، جستجو نمود.
bullet Eتاریخ: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس تاریخ شروع و پایان آگهی‌ها، انجام داد.
bullet Fشامل: در این قسمت میتوان جستجو را بر اساس عبارتی از عنوان آگهی، انجام داد.

 

فهرست موضوعات:

 

اگر بخواهیم آگهی‌های بازرگانی را گروه‌بندی نماییم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم. با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات باز می‌شود.

 

آگهی بازرگانی 7

 

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 آگهی بازرگانی 8

 

دراین قسمت موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به موضوعات را مشخص و از موضوع، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

چگونگی نمایش آگهی‌های بازرگانی در سایت:

 

برای نمایش آگهی‌های بازرگانی، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام می دهیم:

 

آگهی بازرگانی 9

bullet Aصفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر آگهی‌های بازرگانی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet Cدرکادر پویا، انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به آگهی‌های بازرگانی را در صفحه نمایش دهیم، باید نوع نمایش آن را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع نمایش" آگهی‌های بازرگانی "را انتخاب می‌کنیم:

 

آگهی بازرگانی

bullet Aانتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش آگهی‌های بازرگانی انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet Bمحل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه ، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet Cعنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet Dاولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet Eعرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet Fارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet Gنمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد، این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet Hاستفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet Iپارامترها- متغیرهای عمومی: در این قسمت می‌توان گروه آگهی‌های بازرگانی را برای نمایش در سایت، مشخص کرد و تنظیماتی را برای نحوه نمایش آن انجام داد.
bullet Jذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای آگهی‌های بازرگانی، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

آگهی بازرگانی 2

...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

آگهی ها را چگونه در سایت نمایش دهیم؟

آگهی ها را میتوان گروه بندی کرد و هر گروه را در کادر مشخصی در صفحه قرارداد.

آیا میتوان در تاریخ مشخصی یک آگهی را از روی سایت برداشت؟

میتوان برای هر آگهی در هنگام ایجاد آگهی جدید، زمانی را برای شروع و پایان آن در نظر گرفت که در محدوده زمانی مشخصی روی سایت قرار گیرد.

آخرین بروزرسانی
۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۴,۱۳۱

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید