ماژول کتابخانه‌دیجیتال

فایلهای مرتبط

کتابخانه دیجیتال 19 

ماژول کتابخانه دیجیتال

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان کتابخانه‌هایی را بصورت دیجیتال ایجاد کرد و کتابها را به همراه مشخصاتشان مانند تصاویر، بخش‌های کتاب و صفحات مربوط به هر بخش، متن کامل کتاب و ... گروه‌بندی نموده و در سایت قرار داد.
 این ماژول امکان ارائه ساختار کامل کتابها را بصورت تصویری و متنی در پورتال فراهم می‌آورد، یعنی می‌توان علاوه بر اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب، تمام محتویات صفحات کتاب به همراه فهرست موضوعات را مشابه خود کتاب، بصورت متنی و تصویری در پورتال ارائه داد. معمولاً کتابهای خطی و قدیمی که بصورت متنی قابل ارائه نیستند، بصورت تصویری در دسترس کاربران پورتال قرار داده می‌شوند.

 

امکانات :

 • ارائه تمام محتویات صفحات کتابها بصورت متنی و تصویری 
 • صفحهبندی و اختصاص شماره برای صفحات 
 • ارائه شناسنامه کتابها 
 • جستجوی کتابها و صفحات آنها 
 • دسته‌بندی موضوعی کتابها  

 

 روش استفاده از ماژول کتابخانه دیجیتال:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول کتابخانه دیجیتال در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 کتابخانه دیجیتال 1

کتاب جدید:

از طریق این گزینه میتوان کتاب جدید را به همراه مشخصات آن به لیست کتابهای یک گروه از کتابخانه اضافه کرد.

کتابخانه دیجیتال 9

bullet Aاطلاعات کتاب : در این قسمت اطلاعات کلی مربوط به کتاب را وارد می‌کنیم.

 

 • زبان : در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن کتاب جدید انتخاب می‌کنیم.
 • کد : در این قسمت کد مربوط به کتاب را وارد می‌کنیم.
 • عنوان : در این قسمت نام کتاب را وارد می‌کنیم.
 • مولف : در این قسمت مولف کتاب را وارد می‌کنیم.
 • مترجم : در این قسمت نام مترجم کتاب را وارد می‌کنیم.
 • ناشر : در این قسمت نام ناشر یا انتشارات کتاب را وارد می‌کنیم.
 • تاریخ انتشار : در این قسمت تاریخی که در آن روز کتاب را اضافه نموده‌ایم، ثبت می‌شود.
 • تعداد صفحه : در این قسمت تعداد صفحات کتاب را وارد می‌کنیم.
 • ISBN: در این قسمت شماره استاندارد کتاب را که بر اساس آن شماره‌گذاری شده است، وارد می‌نماییم
 • توضیحات : در این قسمت میتوان توضیحاتی را در رابطه با کتاب یا نویسنده آن وارد کرد.
 • کلمات کلیدی : در این قسمت کلیدواژه‌های مربوط به کتاب را وارد می‌کنیم تا در هنگام جستجوی کتاب در اینترنت بتوان صفحه مربوط به این کتاب را پیدا کرد.
 • عکس روی جلد : در این قسمت میتوان عکس مربوط به روی جلد کتاب را از کامپیوتر خود انتخاب نمود.
 • عکس پشت جلد : در این قسمت میتوان عکس مربوط به پشت جلد کتاب را از کامپیوتر خود انتخاب نمود.
 • محتوای کامل کتاب: در این قسمت میتوان فایل مربوط به محتوای کتاب که می‌تواند بصورت pdf یا word باشد را از کامپیوتر خود انتخاب نمود
 • خلاصه کتاب : در این قسمت میتوان خلاصه‌ای از کتاب را در چند خط وارد کرد تا در هنگام مشاهده لیست کتابها، در صفحه اول هر کتاب نمایش داده شود.
 
bullet Bذخیره : پس از وارد کردن اطلاعات کلی مربوط به کتاب، آن را ذخیره می‌کنیم تا گزینه‌ها و کادرهای دیگری فعال شود.
bullet Cموضوعات کتاب : اگر کتابها را از طریق گزینه " فهرست موضوعات" گروه‌بندی کرده باشیم در این قسمت گروه مربوط به آن کتاب را انتخاب می‌کنیم.

 

کتابخانه دیجیتال 10

 

در این قسمت  از طریق گزینه   کتابخانه دیجیتال 21  گروه مربوط به کتاب را انتخاب می‌کنیم.

 

bullet Dکتابهای مرتبط : در این قسمت میتوان کتابهایی که با این کتاب مرتبط هستند یا موضوع مشترکی دارند را اضافه نمود.

 

کتابخانه دیجیتال 11

 

در این قسمت از طریق گزینه  کتابخانه دیجیتال 17  کتابهای مرتبط با این کتاب را انتخاب می‌کنیم.

 

bullet E‌اظهار‌نظر : در این قسمت میتوان نظراتی را که کاربران سایت در رابطه با کتابخانه ارسال کرده‌اند، مشاهده نمود.

 

کتابخانه دیجیتال 12

 

مدیر سایت می‌تواند نظرهای ارسال شده را تایید یا ویرایش کند تا قابل نمایش در سایت باشد و در صورت عدم تایید نظر،آن را حذف نماید یا پاسخی را در رابطه با آن نظر برای فرستنده ارسال کند.

 

bullet Fحدف: از طریق این گزینه میتوان کتابخانه دیجیتال را حذف نمود.
bullet Gانتشار: پس از ایجاد کتاب جدید، از طریق این گزینه آن را برای نمایش در سایت منتشر می‌کنیم و در صورتی که بخواهیم کتابی که در یک گروه از کتابخانه قرار دارد، در سایت نمایش داده نشود آن را از حالت انتشار خارج می‌کنیم.
bullet Hبخشهای کتاب: از طریق این گزینه بخشهای کتاب را وارد می‌کنیم تا کاربر بتواند با کلیک بر روی هر بخش از کتاب، آن را مشاهده نماید.

 

از طریق کادری که باز می‌شود هرکدام از بخشها و زیربخشهای کتاب را به ترتیب ایجاد می‌کنیم، سپس صفحات مربوط به هر بخش و اطلاعات آن را وارد می‌نماییم.

 

کتابخانه دیجیتال 13

 • عنوان: در این قسمت عنوان هر بخش از کتاب را وارد می‌کنیم.
 • شماره صفحه: در این قسمت شماره صفحه مربوط به هر بخش از کتاب را وارد می‌کنیم که باید مانند یک کتاب معمولی صفحات را با توجه به شماره هر بخش یا زیربخش وارد کرد تا صفحات به ترتیب در سایت نمایش داده شوند.
 • اولویت: در این قسمت اولویت نمایش هر بخش از کتاب را بصورت عدد وارد می‌کنیم.
 • توضیح: در این قسمت توضیح مختصر هر بخش را وارد می‌کنیم.
 • این بخش در سایت نمایش داده شود: برای نمایش هر بخش در سایت و انتشار آن، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
 • تصویر: در این قسمت تصویر صفحه مربوط به هر بخش از کتاب را وارد می‌کنیم.
 • لیست بخشها: در این قسمت میتوان لیست تمامی بخشها و زیربخشها را مشاهده و با کلیک بر روی هر کدام، آن بخش را ویرایش یا حذف نمود.
 • کتابهای مرتبط: از طریق گزینه  کتابخانه دیجیتال 18 میتوان کتاب مرتبط با این کتاب را اضافه نمود.

 

bullet Aذخیره: پس از افزودن هر بخش و مشخصات آن، اطلاعات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم. 
bullet Bبخش جدید: برای افزودن هر بخش جدید، روی این گزینه کلیک کرده و اطلاعات آن را وارد می‌کنیم.
bullet Cزیر بخش جدید: برای افزودن هر زیر بخش جدید، روی این گزینه کلیک کرده و اطلاعات آن را وارد می‌کنیم.

 

پس از ایجاد بخش‌ها و زیربخشهای یک کتاب، باید اطلاعات مربوط به صفحات هر بخش را بصورت جداگانه وارد کنیم.

بنابراین برای افزودن اطلاعات هر بخش، روی آن بخش کلیک می‌کنیم تا گزینه  کتابخانه دیجیتال 20  نمایان شود.

 

کتابخانه دیجیتال 15

سپس روی گزینه  کتابخانه دیجیتال 20  کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود:

 

کتابخانه دیجیتال 14

 

برای افزودن تک‌تک صفحات مربوط به یک بخش روی گزینه "جدید" کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود:

 

 کتابخانه دیجیتال 16

 

bullet Aشماره صفحه: در این قسمت شماره صفحه مربوط به بخش موردنظر را وارد می‌کنیم. 
bullet Bاین صفحه در سایت نمایش داده شود: برای نمایش صفحه ایجاد شده در سایت و انتشار آن، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Cاین صفحه بعنوان صفحه برگزیده درنظر گرفته شود: با انتخاب این گزینه، این صفحه در لیست صفحات برگزیده قرار می‌گیرد و در بخش صفحات برگزیده کتاب در سایت نمایش داده می‌شود.
bullet Dعکس محتوای صفحه: در این قسمت تصویر مربوط به محتوای صفحه را از کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.
bullet Eمحتوای صفحه: متن کامل صفحه را در این قسمت وارد می‌کنیم.
bullet Fکتاب مرتبط: از طریق این گزینه کتاب مرتبط با صفحه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Gبخش مرتبط: از طریق این گزینه بخش مرتبط با صفحه را انتخاب می‌کنیم.
bullet Hصفحات بخش انتخاب شده: از طریق این گزینه میتوان تمام صفحاتی را که مربوط به این بخش است، مشاهده نمود.
bullet Iذخیره: پس از ایجاد صفحه و قراردادن اطلاعات آن، از طریق این گزینه صفحه را ذخیره می‌کنیم.

 

کتابهای منتشرشده:

در این قسمت میتوان فهرست تمامی کتابهای منتشرشده در سایت را مشاهده و با کلیک بر روی هر کتاب، آن را ویرایش نمود.

کتابخانه دیجیتال 2

bullet Aجدید: از طریق این گزینه میتوان کتاب جدیدی ایجاد نمود و اطلاعات مربوط به آن را وارد کرد.
bullet Bحذف: برای حذف یک کتاب، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet Cبخش صفحات: از طریق این گزینه میتوان بخشهای مربوط به یک کتاب را اضافه و اطلاعات صفحات مربوط به آن بخش را وارد نمود.

 

کتابهای در حال تولید:

در این قسمت میتوان فهرست تمامی کتابهای در حال تولید را که هنوز برای نمایش در سایت تایید نشده‌اند، مشاهده و با کلیک بر روی هر کتاب، آن را ویرایش یا منتشر نمود.

 کتابخانه دیجیتال 3
bullet Aجدید: از طریق این گزینه میتوان کتاب جدیدی ایجاد نمود و اطلاعات مربوط به آن را وارد کرد. 
bullet Bحذف: برای حذف یک کتاب، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet Cبخش صفحات: از طریق این گزینه میتوان بخشهای مربوط به یک کتاب را اضافه و اطلاعات صفحات مربوط به آن بخش را وارد نمود.

 

فهرست موضوعات:

اگر بخواهیم کتابخانه دیجیتال را گروه‌بندی نماییم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف کنیم. با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات باز می‌شود.

کتابخانه دیجیتال 4

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.
 

کتابخانه دیجیتال 5

دراین قسمت، موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص و از موضوع، عنوان گروه را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

 

چگونگی نمایش کادر کتابخانه دیجیتال در سایت:

 

برای نمایش کتابخانه دیجیتال، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:
کتابخانه دیجیتال 6

 

bullet Aصفحه ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر کتابخانه دیجیتال را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.  
bullet Bدر بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet Cدر کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به کتابخانه دیجیتال را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن نوع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع نمایش" فهرست کتابها "را انتخاب می‌کنیم:

کتابخانه دیجیتال

bullet Aانتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش کتابخانه دیجیتال انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet Bمحل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet Cعنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet Dاولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet Eعرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet Fارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet Gنمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet Hاستفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet Iپارامترها- متغیرهای عمومی: در این قسمت می‌توان گروه کتابخانه را برای نمایش در سایت، مشخص کرد و تنظیماتی را برای نحوه نمایش آن انجام داد.
bullet Jذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای کتابخانه دیجیتال، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

کتابخانه دیجیتال 8

...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

چرا کتابخانه ای که ایجاد کردم در سایت نمایش داده نمی شود؟

1- کادر پویای مربوط به کتابخانه دیجیتال را در صفحه مربوطه قرار دهید.

2- اگر کتابخانه ها را گروه بندی کرده باشیم در کادر پویا باید گروه مورد نظر را انتخاب کنیم.

آخرین بروزرسانی
۳۰ تیر ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۰۱۳

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید