ماژول مجله الکترونیکی

فایلهای مرتبط

مجله الکترونیکی 15

ماژول مجله‌الکترونیکی 

 

 کاربرد: از طریق این ماژول میتوان مجله‌الکترونیکی را به همراه شماره‌های مختلف هر نشریه وارد نمود و با توجه به گروه‌بندی نشریات، آنها را در سایت نمایش داد.

ارتباط این ماژول به ماژول رسانه و آلبوم، تولید یک مجله‌الکترونیکی با ظاهری بسیار زیبا را مقدور می‌سازد. همچنین این ماژول کلیه مجلات الکترونیکی قبلی را بایگانی می‌کند و در دسترس شما قرار می‌دهد. پس از اینکه شما کار طراحی مجله‌الکترونیکی خود را به پایان رساندید به راحتی می‌توانید مجله‌الکترونیکی را به اعضای موردنظر خود ارسال کنید. 

 

امکانات: 

  • تولید آنلاین مجله‌الکترونیکی، مشابه ساختار یک مجله و به همراه تمام صفحات 
  • دسته‌بندی موضوعی مجلات 
  • بایگانی شماره‌های قبلی 
  • ارسال مجله تولیدشده به اعضای پورتال 
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر سمپا

 

روش استفاده از ماژول مجله‌الکترونیکی:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول مجله‌الکترونیکی در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

مجله الکترونیکی 1

 

نشریه جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان مشخصات و اطلاعات نشریات را برای نمایش در سایت وارد نمود.

 

 مجله الکترونیکی 7

  

bullet A زبان: در سایتهای چندزبانه، از این قسمت زبان سایت را برای وارد نمودن نشریه جدید انتخاب می‌کنیم. 
bullet B اولویت: در این قسمت اولویت نمایش نشریه را در سایت بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet C تاریخ ایجاد: در این قسمت تاریخ ایجاد نشریه جدید ثبت می‌شود.
bullet D مشخصات نشریه: در این قسمت مشخصات کلی نشریه را وارد می‌کنیم.
bullet E نوع نشریه: در این قسمت نوع نشریه را بر اساس چگونگی انتشار آن مشخص می‌کنیم.
bullet F وضعیت: برای انتشار و نمایش نشریه در سایت این گزینه را انتخاب می‌کنیم. 
bullet G نشانه نشریه: در این قسمت تصویر یا نشانه یک نشریه را از رسانه یا کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.
bullet H توضیح: در این قسمت جزئیات بیشتری از اطلاعات نشریه را وارد می‌کنیم.
bullet I ذخیره: پس از ایجاد نشریه و مشخصات آن، تغییرات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

پس از ذخیره نشریه جدید، گزینه‌های دیگری در صفحه فعال می‌شود:

 

مجله الکترونیکی 8

bullet A حذف: از طریق این گزینه میتوان یک نشریه و مشخصات آن را حذف نمود.
bullet B گروه‌های مجله‌الکترونیکی: اگر نشریات را از گزینه " فهرست گروه‌بندی‌ها"،گروه‌بندی کرده باشیم گروه مربوط به هر نشریه را از گزینه  

شرکتها 10  انتخاب کرده و روی گزینه "افزودن گروه" کلیک می‌کنیم.برای حذف یک گروه نیز آن را انتخاب و روی گزینه  شرکتها 11 کلیک می‌کنیم.
bullet C پدیدآورندگان مجله‌الکترونیکی: اگر نام پدیدآورندگان را از طریق گزینه " پدیدآورنده جدید"، وارد کرده باشیم نام پدیدآورنده مربوط به هر نشریه را از                                   گزینه  شرکتها 10  انتخاب کرده و روی گزینه "افزودن پدیدآورنده" کلیک می‌کنیم.برای حذف یک پدیدآورنده نیز آن را انتخاب و روی گزینه  شرکتها 11 کلیک می‌کنیم.

 

 

پس از ایجاد یک نشریه و مشخصات آن، شماره‌های مربوط به نشریه را ایجاد می‌کنیم و آن را برای نمایش در سایت منتشر می‌کنیم:

 

شماره‌های در حال تولید:

 

در این قسمت میتوان شماره‌های مربوط به یک نشریه و اطلاعات آن را که تولید شده ولی هنوز منتشر نشده را مشاهده کرد و شماره جدیدی اضافه نمود.

 

مجله الکترونیکی 9

 

با کلیک بر روی گزینه" شماره جدید" میتوان شماره جدیدی به یک نشریه اضافه نمود و اطلاعات آن را وارد کرد.

 

مجله الکترونیکی 10

bullet A زبان: در سایتهای چندزبانه، در این قسمت زبان سایت را برای واردنمودن شماره ای از نشریه انتخاب می‌کنیم. 
bullet B اولویت: در این قسمت اولویت نمایش شماره نشریه را در سایت بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet C سریال: در این قسمت سریال مربوط به یک شماره از نشریه را وارد می‌کنیم.
bullet D تاریخ انتشار: در این قسمت تاریخ ایجاد یک شماره از نشریه ثبت می‌شود.
bullet E تصویر روی نشریه: در این قسمت تصویر مربوط به روی جلد یک شماره از نشریه را از رسانه یا کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.
bullet F تصویر پشت نشریه: در این قسمت تصویر مربوط به پشت جلد یک شماره از نشریه را از رسانه یا کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.
bullet G محتوای نشریه: در این قسمت فایل مربوط به محتوای یک شماره از نشریه را از کامپیوتر خود انتخاب می‌کنیم.
bullet H توضیحات: در این قسمت جزئیات بیشتری از اطلاعات یک شماره از نشریه را وارد می‌کنیم.
bullet I ذخیره: پس از ایجاد شماره‌ای از نشریه و مشخصات آن، تغییرات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

 

پس از ایجاد یک شماره از نشریه،گزینه‌های دیگری در کادر فعال می‌شود.

 

 مجله الکترونیکی 11

bullet A حذف: از طریق این گزینه شماره نشریه ایجادشده را حذف می‌کنیم. 
bullet B انتشار: برای نمایش و انتشار شماره‌ای از یک نشریه در سایت، این گزینه را کلیک می‌کنیم.
bullet C فهرست مقالات: از طریق این گزینه میتوان فهرست مقالاتی را که برای این شماره از نشریه ایجاد کرده‌ایم، مشاهده و ویرایش نماییم.
bullet D مقاله جدید: از طریق این گزینه میتوان برای یک نشریه، مقاله مربوط به آن را ایجاد نمود و در سایت قرار داد.
bullet E پدیدآورندگان شماره: از طریق این گزینه میتوان پدیدآورندگان یک شماره از نشریه را به آن اضافه نمود.

 

شماره‌های منتشرشده:

 

در این قسمت میتوان شماره‌هایی از یک نشریه را که برای نمایش در سایت منتشر کرده‌ایم، مشاهده نماییم و با کلیک بر روی یک شماره از نشریه، آن را ویرایش کنیم.

 

 مجله الکترونیکی 12

 

در این قسمت میتوان شماره جدیدی به نشریه اضافه نمود یا شماره‌ای از یک نشریه را حذف کرد.

 

 پدیدآورنده جدید :

 

در این قسمت پدیدآورندگان نشریات و مشخصاتشان را وارد می‌کنیم و در هر نشریه، پدیدآورنده آن را انتخاب کنیم.

 

مجله الکترونیکی 13

bullet A اطلاعات شخصی: در این قسمت اطلاعات شخصی پدیدآورنده نشریه را به همراه تصویرش وارد می‌کنیم.
bullet B اطلاعات تکمیلی: در این قسمت اطلاعات تکمیلی و جزئیات پدیدآورنده نشریه را وارد می‌کنیم.
bullet C ذخیره: از طریق این گزینه اطلاعات پدیدآورنده نشریه را ذخیره می‌کنیم.

 

 

فهرست پدیدآورندگان :

 

در این قسمت میتوان فهرست پدیدآورندگان نشریات را مشاهده، ویرایش یا جستجو کرد و پدیدآورنده جدیدی به لیست اضافه نمود.

 

مجله الکترونیکی 14

bullet A پدیدآورنده جدید: از طریق این گزینه پدیدآورنده جدیدی را به فهرست پدیدآورندگان نشریات اضافه می‌کنیم. 
bullet B حذف: برای حذف یک پدیدآورنده نشریه، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet C کلمه جستجو: در این قسمت پدیدآورندگان نشریات را بر اساس عبارتی از اطلاعات آن جستجو می‌کنیم.

 

فهرست گروه‌بندی‌ها:

 

اگر بخواهیم نشریات و پدیدآورندگان نشریات را برای نمایش در سایت از هم تفکیک کنیم، در این بخش باید انواع گروهها را بطور جداگانه برای هر دو مورد تعریف نماییم.

با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه‌بندی‌ها، کادری به عنوان گروه‌بندی باز می‌شود.

 

مجله الکترونیکی 2

 

در این بخش روی گزینه گروه‌بندی جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 مجله الکترونیکی 3

 

دراین قسمت، گروه پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص کرده و در بخش نام گروه، عنوان گروه‌بندی را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

 چگونگی نمایش مجله‌الکترونیکی در سایت:

 

بعد از افزودن نشریات و پدیدآورندگان نشریات، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم. به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS) گزینه مدیریت صفحات را بازکرده و مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 

مجله الکترونیکی 4

bullet A صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم مجله‌الکترونیکی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet B در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21، کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet C در کادر پویا انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد. چون می‌خواهیم نشریات را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش آن، فهرست نشریات را انتخاب نماییم.

 

مجله الکترونیکی 5

 

bullet A انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش نشریات انتخاب کردیم را نشان می‌دهد. 
bullet B محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را می‌توان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet C عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet D اولویت: در هر صفحه ممکن است کادرهای زیادی قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet E عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،اندازه متناسب را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet F ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر از نظر ارتفاع هم‌اندازه باشند.
bullet G نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کرده ایم در سایت قابل نمایش باشد، این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet H استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که می‌توان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet I پارامترها : در بخش متغیرهای محلی،گروه مربوط به نشریات را انتخاب می‌کنیم و در بخش متغیرهای عمومی، تنظیماتی را برای نحوه نمایش نشریات در سایت مشخص می‌کنیم.
bullet J ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای نشریات، تغییرات را از طریق این گزینه ذخیره می‌کنیم.

 

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

 

مجله الکترونیکی 6

...................................................................................... پرسش و پاسخ......................................................................................

روال افزودن مجله الکترونیکی به چه صورت است؟

ابتدا نام و مشخصات یک مجله را وارد می کنیم و پس از ذخیره آن ، شماره های مربوط به هر مجله و اطلاعات هر کدام  را بصورت جداگانه اضافه می کنیم.

آخرین بروزرسانی
۱ مرداد ۱۳۹۳ 
تعداد کلیک
۴,۱۹۰

ارسال نظر


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید